Wielopole Wielopole

1549226_301423316674006_1083105622_n

 

scroll down for english

RO

AZART Centrul de Proiecte Culturale, găzduit de Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu”, organizează proiecția video a spectacolului “WIELOPOLE, WIELOPOLE” de Tadeusz Kantor.

” Wielopole ” din titlu invocă locul de naștere a autorului, un orășel din apropiere de Cracovia, unde el a fost născut în 1915 . ” În piață “, își amintește Kantor , ” se afla un paraclis cu niște sfinți pentru credincioșii catolici și locul unde, de obicei, sub lună plină, aveau loc nunți evreiești. Pe o parte, a existat o biserică cu un presbiteriu și un cimitir, pe de altă parte, o sinagogă, câteva străduțe cu evrei, aglomerate, și un cimitir diferit. Ambele părți au trăit într-o simbioză plăcută ” ( citat în Pleśniarowicz 1994 , 9 ).

După cum afirmă Kantor, cu o altă ocazie , “În ultima jumătate de război, orașul a fost distrus, mai multe case au fost incendiate și evreii deportați ” ( citat în Thibaudat 1990 , 184 ).

“În Wielopole , Wielopole, memoria este concepută ca o cameră, ceea ce înseamnă că este localizată înăuntrul unei forme concrete, materiale. Aici memoria pare mai degrabă de sine stătătoare, rambursabilă și foarte actuală decât difuză și evazivă. Alegerea metaforei presupune și modelează modul în care vedem funcția memoriei, și, astfel, “sinele “. [ 7 ] Se subliniază dualismul amintire și memorie, iar în acest caz memoria este imaginată ca un lucru obiectivat ” un altul ” care poate fi complet controlat. Trecutul pe care îl caută Kantor – cel puțin la începutul spectacolului – este provocat la voință. Kantor ne prezintă nu numai actul de amintire a vieții, dar și dialogul dintre viață și amintire, prezent și trecut: Omul și memorie lui.”

Milija Gluhovic, The Mnemonics of Kantor’s Wielopole, Wielopole

Le mulțumim celor de la Instytut Adam Maickiewicza pentru că ne-au oferit imprimările video.

Proiecția are subtitrări în engleză.

După, vom avea tradiționalele discuții.
Dacă nu mergem noi la festivaluri, încercăm să aducem spectacolele care au făcut istorie, la noi!!!!
Vă așteptăm cu drag!

Unde ? Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu”, str. Ștefan cel Mare 148

Când ? Miercuri, 2 aprilie, 2014

Ora ? 18.00

Intrare liberă

 

wielopole1

EN

AZART Center for Cultural Projects, hosted  by BPHasdeu” City Library, invintes you at the screening of  “Wielopole, Wielopole” performance, by Tadeusz Kantor.

The “Wielopole” of the title invokes the author’s birthplace, a small town near Kraków wherehe was born in 1915. “On the square,” remembers Kantor, “stood a chapel with some saints for the Catholic faithful and a well where, usually at the full moon, Jewish weddings were held. On one side there was a church with a presbytery and a cemetery; on the other side, a synagogue, a few crowded Jewish lanes, and a different cemetery. Both sides lived in an agreeable symbiosis” (quoted in Pleśniarowicz 1994, 9). As Kantor further relates on another occasion, “During the last war half of the town was destroyed, many houses were burnt down and the Jews deported” (quoted in Thibaudat 1990, 184).

In Wielopole, Wielopole, memory is imaged as a room, which means memory is localised within a concrete, material form. Here memory seems self-contained, redeemable and very present, rather than diffuse and elusive; it depends for its “use” on a proper configuration of the mnemonic field that would in turn induce memories. The choice of metaphor presupposes and shapes the way we view memory function, and thus the “self,” in Wielopole, Wielopole.[7] It underscores the dualism of rememberer and memory, where memory is imaged as an objectified “other” that can be completely controlled. The past that Kantor seeks – at least early on in the performance – is elicited at will. Kantor presents us not only with the act of remembering a life, but with a dialogue between living and remembrance, present and past: Man and his Memory.   

Milija Gluhovic, The Mnemonics of Kantor’s Wielopole, Wielopole

We want to thank to Instytut Adam Maickiewicza for the video materials.
The screening has subtitles in English. After, will take place the traditional discussions.
You are welcome!

Where ? BPHasdeu” City Library, Stefan cel Mare 148, str.

When ? Wednesday, April 2

Hour ? 18.00

Free entrance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s